پیگیری سفارشات


مشتری عزیز، جهت پیگیری سفارشات خود می‌توانید به صورت مستقیم (تلگرامواتساپایمیل) با واحد پشتیبانی در تماس باشید. شایان ذکر است قبل از هرگونه اقدام در این زمینه، از جزئیات سفارش خود مطلع بوده و در پیام‌تان نسبت به ارسال «علت پیگیری» دقت نمایید.